Privacy- en Cookie Statement 

Stichting OPEN respecteert de privacy van alle bezoekers van Wecyclevoorbedrijven.nl. Persoonlijke informatie die je ons eventueel verstrekt, wordt altijd vertrouwelijk behandeld. 

Stichting OPEN gevestigd aan Baron de Coubertinlaan 7 in Zoetermeer, respecteert de privacy van alle bezoekers van Wecyclevoorbedrijven.nl (de Website). Persoonlijke informatie die je ons eventueel verstrekt, wordt altijd vertrouwelijk behandeld. De persoonlijke gegevens die je op de Website invult, worden uitsluitend gebruikt voor het aangegeven doel, zoals bijvoorbeeld het toezenden van aangevraagde informatie. Verwerking van persoonsgegevens gebeurt in overeenstemming met de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming (de AVG) stelt. In dit Privacy Statement wordt beschreven op welke manier Stichting OPEN met jouw persoonsgegevens omgaat. 

Doel 

Het doel van de verwerking van jouw persoonsgegevens is: · 

  1. Het verwerken van het aanmeldformulier voor je aanmelding als Wecycle-inleverpunt voor bedrijfsmatige ontdoeners en daarmee plaatsing van jouw bedrijf op de zoeker op de Website. 
  2. Het verwerken van jouw vraag, klacht of opmerking en hier vervolgens op reageren.
  3. Het analyseren van jouw gebruik van de website ter verbetering van de website. 

Grondslag van de verwerking van het aanmeldformulier  

Mocht jouw bedrijf zich aan willen melden als Wecycle-inleverpunt voor bedrijfsmatige ontdoeners en jullie voldoen aan de <voorwaarden> of heb je als onderneming de overeenkomst in het kader van de Stimuleringsregeling gesloten dan kan je bedrijf een aanmeldformulier invullen. Op dit aanmeldformulier vragen we om enkele persoonsgegevens zodat we contact met je op kunnen nemen over je aanvraag en na mogelijke acceptatie als Wecycle-inleverpunt je kunnen registreren als contactpersoon van jouw bedrijf als Wecycle-inleverpunt. Hierbij slaan we ten aanzien van eventuele persoonsgegevens slechts de (eventuele) e-mail van het aanmeldformulier, het aanmeldformulier zelf en de hierop ingevulde persoonsgegevens op in onze administratie. Door de inzending van het aanmeldformulier ga je akkoord met de verwerking van de door jou verstrekte informatie. 

Grondslag van de verwerking van aangevraagde informatie 

Indien je vragen hebt aan, klachten of opmerkingen hebt over de Website, Afvalbeheerstructuur AEEA B.V. en/of Stichting OPEN dan kan je contact met ons opnemen door invulling van ons contactformulier. Wij moeten je persoonsgegevens verwerken om op jouw ingekomen contactformulier te kunnen reageren. Om je in de toekomst beter van dienst te kunnen zijn, kunnen je gegevens worden opgeslagen evenals het door ons ontvangen formulier. Hierbij slaan we slechts de door jou verstrekte gegevens op, waaronder maar mogelijk niet uitsluitend, naam, e-mailadres en telefoonnummer. Door gebruik te maken van het genoemde contactformulier geef je toestemming voor het verwerken van de door jou verstrekte informatie. 

Grondslag van de verwerking op de Website 

Bij gebruik van de Website kan er gebruik worden gemaakt van cookies om ervoor te zorgen dat je de Website optimaal kunt gebruiken. Je kunt het gebruik van cookies weigeren door in jouw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. De cookies en daarmee jouw persoonsgegevens worden op deze Website dan ook slechts verwerkt met toestemming als bedoeld in Artikel 6 lid 1 sub a AVG. We wijzen je er echter op dat je in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze Website kunt benutten. Lees meer over de wijze waarop deze Website gebruik maakt van cookies in de Cookie Statement. 

Google Analytics 

Om ervoor te zorgen dat de Website zo gebruiksvriendelijk mogelijk is, maakt deze Website gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (“Google”). Google Analytics maakt gebruik van “cookies”. Dit zijn bestandjes die op jouw computer worden geplaatst om de Website te helpen analyseren hoe gebruikers de Website gebruiken. 

Deze Website maakt gebruik van Google Analytics-cookies; 

  • We hebben een verwerkersovereenkomst afgesloten met Google;
  • We hebben ervoor gekozen om een deel van het IP-adres te maskeren. Het delen van gegevens met derden is uitgeschakeld;
  • We maken geen gebruik van andere Google-diensten in combinatie met de Google Analytics-cookies.

Door gebruik te maken van deze Website geef je toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de manier en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven. 

Beveiliging 

We hebben passende maatregelen genomen om het verlies of de onrechtmatige verwerking van jouw persoonsgegevens tegen te gaan. Jouw gegevens worden te allen tijde op vertrouwelijke wijze behandeld. 

Bewaartermijnen 

De aanmeldformulieren voor Wecycle-inleverpunten worden bewaard zolang het bedrijf aangemeld blijft. Wordt de contactpersoon gewijzigd en moeten oude gegevens worden verwijderd dan is het mogelijk om de persoonsgegevens te anonimiseren of een nieuw aanmeldformulier op te maken. In dit laatste geval zullen de e-mail, het aanmeldformulier en de gegevens in onze administratie op een duurzame wijze worden verwijderd.  

Voor ingekomen vragen, geldt dat ze slechts worden bewaard zolang de gegevens noodzakelijk zijn. Dit kan per geval verschillen. We streven ernaar om de noodzakelijkheid van deze gegevens jaarlijks te evalueren. 

Jouw rechten 

Op grond van de wet heb je recht op inzage van jouw persoonsgegevens en op correctie of verwijdering van jouw persoonsgegevens. Wij kunnen dit op jouw verzoek doen of laten doen. Je kunt hiervoor een schriftelijk verzoek indienen per post (Stichting OPEN, Baron de Coubertinlaan 7, 2719 EN Zoetermeer) of via het contactformulier op deze Website. 

Vragen? 

Indien je vragen hebt over de verwerking van jouw persoonsgegevens door ons en onze verwerker dan kan je deze stellen via het contactformulier op deze Website.  

Cookiestatement 

Belangrijke informatie over cookies op de Website 

Stichting OPEN informeert je in dit Cookie Statement over de cookies die bij bezoek aan de Website kunnen worden geplaatst. Cookies zijn kleine bestandjes die met pagina’s van een website worden meegestuurd naar jouw browser en op je computer op de harde schijf worden opgeslagen. De reden hiervoor is dat jouw browser deze informatie bij een volgend bezoek weer naar de server terug zal sturen, zodat je bij een volgend bezoek aan de Website als gebruiker wordt herkend. Bij het gebruik van de Website kan door Stichting OPEN informatie over jouw gebruik van de Website en van gerelateerde websites worden verzameld, bijvoorbeeld door middel van cookies. 

First party cookies 

Bij het bezoeken van de Website kunnen eigen Stichting OPEN-cookies worden geplaatst. Eigen cookies zijn gemaakt door of voor ons en worden door Stichting OPEN op jouw computer opgeslagen. Alleen wij hebben toegang tot deze cookies en de informatie die door middel van de cookie wordt verzameld. Dit worden ook wel ‘first party cookies’ genoemd. Zulke cookies worden door ons bijvoorbeeld gebruikt om zoekopdrachten of deelnameformulieren automatisch in te vullen. 

Weigeren en verwijderen van cookies 

Je kunt jouw browser zo instellen dat je tijdens een volgend gebruik van de Website geen nieuwe cookies meer ontvangt. De wijze waarop verschilt per browser, raadpleeg eventueel de helpfunctie van de browser. Daarnaast kan je de cookies die bij gebruik van de Website worden geplaatst, zowel individueel als collectief weigeren via www.youronlinechoices.com/nl/uw-advertentie-voorkeuren. Hier kan je ook zien welke van de genoemde cookies actief zijn op jouw browser. Hier staat per browser uitgelegd hoe je geplaatste cookies kunt verwijderen. 

Als je cookies weigert en/of verwijdert, kan het gebeuren dat je geen gebruik kunt maken van alle mogelijkheden van de Website of dat je geen toegang hebt tot (onderdelen van) de Website. 

Let op: het weigeren en verwijderen van cookies heeft alleen gevolgen voor de computer én browser waarop je deze handeling uitvoert. Als je gebruik maakt van meerdere computers en/of browsers moet je de bovengenoemde handeling(en) herhalen. 

Privacy 

Op de persoonsgegevens die we eventueel op basis van de geplaatste cookies verwerken, is ons Privacy Statement van toepassing. 

Wijziging van Privacy- en Cookie Statement 

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit Privacy- en Cookie Statement. Elke aanpassing publiceren wij op deze pagina. 

Vragen? 

Indien je vragen hebt over de cookies dan kan je deze stellen via het contactformulier.